Uppmätning 

VärderingsHuset Småhus AB utför uppmätningar av lägenheter, villor och lokaler.

Mätnormerna har ändrats över tiden och det är vanligt att arean enligt äldre normer avviker från resultatet av en mätning enligt dagens normer.

Uppmätningarna följer Svensk Standard SS21054:2009 och utförs med lasermätare kompletterat med tumstock.

Klicka på bilden för att se den i större format.