Välkommen till VärderingsHuset Småhus AB

VärderingsHuset startades 1984 och har funnits i sin nuvarande form sedan 1991. VärderingsHuset Småhus AB är ett av de ledande värderings- och besiktningsföretagen i Stockholmsregionen.

Medarbetarna har lång branscherfarenhet av marknadsvärdering av villor, fritidshus och bostadsrättslägenheter, besiktning i samband med fastighetsöverlåtelser, uppmätning av areor och skadeutredningar.

Besiktningsmännen är medlemmar i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och certifierade besiktningsförrättare av SITAC.

Värderingsmännen är auktoriserade av Samhällsbyggarna och därmed godkända av banker och kreditinstitut.

Företaget har konsultansvarsförsäkring för utförda uppdrag.

Mikael Sivertsson

Mikael Sivertsson
mikael@varderingshuset.se

Göran Söderstedt

Göran Söderstedt
gorans@varderingshuset.se