Överlåtelsebesiktning 

Överlåtelsebesiktning är en noggrann byggnadsteknisk genomgång av byggnaden och den mark som har betydelse för byggnaden.

Besiktningen utförs enligt den s k SBR-modellen. Med utgångspunkt från de noteringar som besiktningsmannen gör vid besiktningen upprättas ett besiktningsutlåtande.

Besiktningsutlåtandet ger ett bra underlag för köparens beslut i samband med fastighetsöverlåtelsen och ger besked om byggnadens skick och behov av renoveringar / reparationer och underhåll.

Besiktningsmännen är medlemmar i SBR och certifierade av SITAC samt godkända att utföra besiktningar för tecknande av s k säljaransvarsförsäkringar.

Besiktningsmännen har ansvarsförsäkring för utförda uppdrag.