Kontakt / Beställning

Fastighetsvärdering | Fastighetsteknik

*Namn      
Adress      
Postnummer Postadress  
*Tfn arbete Tfn mobil  
*Tfn hem      
Mailadress      
 

Beställningen avser

Småhusvärdering

Lägenhetsvärdering

Förhandsvärdering/slutvärdering (paket vid ny- eller ombyggnad)

Tomtvärdering

överlåtelsebesiktning (endast småhus)

Lägenhetsbesiktning
(våtrumsbesiktning och area-uppmätning)

Våtrumsbesiktning

Area-uppmätning

Energideklaration

Annat / Kontakta oss

Uppdragsadress - villa

Kommun Område  
 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Area m2 (bo+biarea)
ägare Telefon uppdragsadressen  
 

Uppdragsadress - lägenhet

Kommun Område  
 
Lägenhets adress Namn på dörren  
 
Portkod Antal trappor Lägenhetsnummer
Area m2 Telefon uppdragsadressen  
 

Kontaktperson om annan än uppdragsgivaren

Namn Mailadress  
 
Telefon arbete Mobiltelefon Telefon hem

övrig information (t ex önskemål om tid)